Riešenia chladenia pre baníctvo

Preferovaný dodávateľ na mieru prispôsobených riešení chladenia pre oblasť baníctva

Spoločnosť Nissens je preferovaným dodávateľom inovačných riešení chladenia pre banícky priemysel. Hlavnými problémami pri baníckych strojoch je riziko vzniku korózie a spoľahlivá prevádzka v náročnom a špinavom prostredí.

Nissens pri návrhu na použitie v baníctve využíva dlhoročné skúsenosti s boji s koróziou z náročného odvetvia veterných turbín na mori.

Naše chladiace riešenia môžu odolávať v náročnom prostredí, kde sa vyskytuje záťaž, nárazy aj vibrácie.  

Na mieru prispôsobené chladiace produkty sú dostupné pre povrchové aj podzemné banícke stroje, akými sú rýpadlá, kolesové nakladače a podzemné prepravné vozíky.

Všetky chladiace systémy dodávame vyhotovené z hliníka, pričom životnosť a výrobné náklady sú rovnaké ako pri tradičných medených chladičoch. Náš kompaktný dizajn chladenia zabezpečuje vysoký výkon a súlad so všetkými platnými normami o emisiách. Na ochranu proti korózii používame špeciálne zliatiny. Na zvládanie vysokotlakového čistenia a dobrú čistotu využívame špeciálne mimoriadne odolné rebrá a pánty určené na otváranie dvierok ventilátora.


 

Pokročilé riešenia chladenia pre rôzne potreby chladenia

Výber produktov Nissens v rámci segmentu baníctva

Spoločnosť Nissens vie napĺňať naše potreby na chladenie s vysokou kapacitou a ceníme si schopnosť spoločnosti Nissens poskytovať inovatívne a prispôsobené riešenia chladenia vysokej kvality pre náročné banské prostredie. Stať sa prednostným dodávateľom spoločnosti Sandvik si vyžaduje poskytovať osvedčený výkon.

Product Line Manager