Nissens: Delivering the Difference med CSR

‘Delivering the Difference’ med social ansvarlighed & bæredygtighed

Som leverandør til udfordrende kunder og markeder inden for det automotive eftermarked driver Nissens forretning med kunder, som er markedsledende og dybt professionelle spillere og rollemodeller inden for deres forretningssegmenter. Deres krav til Nissens som foretrukken leverandør skal demonstrere og dokumentere, at vores forretningsetikker og –standarder er kompatible med de værdier, som vores kunder lever efter.

I alt, hvad vi gør, fokuserer vi på ‘Delivering the Difference’ – både over for vores kunder og vores medarbejdere. Af respekt for vores kunder og medarbejdere verden over fortsætter Nissens med at opbygge og styrke vores aftryk inden for social ansvarlighed og bæredygtighed.

Vi bruger vores arv, kultur og adfærd som fundament for ’Delivering the Difference’ i vores CSR-engagement over for verden, som vi lever i. Et tydeligt eksempel herpå er Nissens’ optagelse i UN Global Compact i 2018, hvilket er bevis for vores vilje til at efterleve de ti UN Global Compact-principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

COP-rapporter

UN Global Compact - Communication on Progress


 

Læs Nissens’ COP Report 2022

Klik her

Vores holdning til beskyttelse af menneskerettigheder

Virksomheder i Nissens-gruppen har fokus på beskyttelsen af vores medarbejderes menneskerettigheder.

 

Værdighed og respekt

Det er essentielt for os, at grundlæggende værdier omkring værdighed og respekt for det enkelte menneske karakteriserer vores socialisering med hinanden. Vi fordømmer brugen af enhver form for fysisk afstraffelse, voldstrusler, seksuel eller fysisk overgreb, chinkane eller fornærmende adfærd.

For at sikre et stærkt arbejdsmiljø har vi formaliserede virksomheder, politikker og aktiviteter udført inden for arbejdsmiljø og -sikkerhed.

 

Arbejdsmiljø og -sikkerhed

For at fastholde vores fokus og følge op på vores arbejdsmiljø og –sikkerhedspræstationer i gruppens virksomheder har Nissens defineret forskellige KPIer til måling og analyse af vigtige parametre knyttet til sikring af et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

 

Global databeskyttelse og privatlivets fred

Nissens overholder gældende lovgivning for beskyttelse af personoplysninger og bestræber sig på at sikre databeskyttelse for kunder, medarbejdere og andre interessenter. Vi har gjort os en række foranstaltninger for at sikre databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred gennem IT-understøttede, automatiserede arbejdsprocesser på tværs af funktionsområder og –organisationer.


 

Vores holdning til arbejdstagerrettigheder

Virksomheder i Nissens-gruppen støtter vores medarbejderes arbejdstagerrettigheder.

 

Foreningsfrihed

Nissens respekterer foreningsfriheden og retten til kollektive forhandlinger for vores medarbejdere. Gennem arbejdsudvalgets fora er der en direkte dialog mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, som sikrer overholdelse af arbejdstagerrettigheder og fælles værdi i gensidig deltagelse i vækst og udvikling af både virksomheden og medarbejdere.

 

Etiske regler

Med vores etiske regler arbejder Nissens eksplicit på et forbud mod tvungen arbejde og børnearbejde.

Nissens’ etiske regler er tilgængelige for alle medarbejdere og indgår i Nissens’ Personalehåndbog i Europa, Asien og USA. Alle ledere på de tre øverste niveauer i Nissens’ ledelsesstruktur tilbyder deres engagement i Nissens’ etiske regler gennem en obligatorisk underskrift, der afspejler deres forpligtelse til at overholde de gældende retningslinjer. 

Nissens’ etiske regler distribueres også til alle leverandører på tværs af Nissens Automotive.

 

Ikke-diskrimination

Nissens sigter mod at sikre en alsidig mangfoldighed på tværs af sine organisationer og forpligter sig således til at eliminere diskrimination i forhold til beskæftigelse og erhverv, religion, køn, politisk overbevisning og seksuel orientering.  

Vi har en mangfoldighedspolitik med det formål at øge diversiteten i ledende stillinger, herunder at prioritere integrering af repræsentanter fra forskellige køn i ansættelsesprocesser for ledelse og ledende stillinger.


 

Vores holdning til miljø

Virksomheder i Nissens-gruppen arbejder aktivt på at respektere miljøet og vores virksomheds mulige indvirkning på den omkringliggende verden.

 

ISO 14001

Som bevis på Nissens’ forpligtelse til at respektere miljøet har vi et ISO 14001-miljøcertifikat på tværs af vores lokationer i Danmark, Kina og Slovakiet. Årlige revisioner udføres af et eksternt, uafhængigt agentur for at sikre overholdelse af miljøledelsessystemet. Som en ISO 14001-certificeret virksomhed arbejder vi med en række KPIer og vurderer vores præstation hver måned.

Træning og uddannelse: Miljø og energi

Alle timelønnede medarbejdere hos Nissens er indskrevet i vores formaliserede Train the Train-koncept for at sikre optimal onboarding samt træning og uddannelse generelt og i forhold til funktionsspecifikke kompetencer.

Gennem vores formaliserede træningsprogram er alle Nissens’ timelønnede medarbejdere orienterede om deres forventede adfærd inden for miljø og energi, og interne og eksterne revisioner udføres regelmæssigt som opfølgning.

Bæredygtighed og produktløsninger

Nissens påtager sig ansvar for at overveje miljøpåvirkningen af de produkter, som vi udvikler og leverer til det automotive eftermarked.


 

Vores holdning til anti-korruption

Virksomheder i Nissens-gruppen støtter vores aktiviteter inden for anti-korruption

 

Etiske regler

Med vores etiske regler har Nissens udtrykkeligt beskrevet forbud mod korruption og bestikkelse.

Politik om gaver og gæstfrihed

Nissens har defineret og kommunikeret en politik om gaver og gæstfrihed for at give klar vejledning om forventninger til overholdelse for alle Nissens’ medarbejdere verden over.

Whistleblower-politik

Nissens har en global whistleblower-politik med det formål at sikre enhver medarbejders mulighed for adgang til rapportering af påståede eller dokumenterede overtrædelser af gældende love og reguleringer samt Nissens’ etiske regler og andre interne retningslinjer.


 

PRINCIPPER I UN GLOBAL COMPACT

 • i) Human Rights

  Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

  Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses

   

   

 • ii) Labor Rights

  Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining

  Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labor

  Principle 5: The effective abolition of child labor

  Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation

 • iii) Environment

  Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges

  Principle 8: Undertake initiatives to promote environmental responsibility

  Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies

 • iv) Anti-corruption

  Principle 10: Businesses shold work against corruption in all its forms, including extortion and bribery

   

   

Nissens: En certificeret virksomhed

Nissens er certificeret i henhold til følgende standarder inden for kvalitet, miljø og CSR:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • UN Global Compact

Vores certificeringer er bevis på vores engagement i overholdelse af gældende standarder, og ledelsens fokus på og involvering i at sikre en strategisk prioritet i vores arbejde og indsats inden for de definerede områder.

Velgørenhed og sponsorater

Nissens investerer aktivt i vores omgivende samfunds trivsel og sporer et stort udvalg af aktiviteter inden for velgørenhed, sport og fundraising for at skabe udvikling og sikre forebyggelse og helbredelse af fattigdom og sygdom.

 

Nissens' årsregnskab, CSR-afsnit